Medvetet omedveten


Jag bestämde att ”i början på slutet” var den mest ångestfyllda kombination av ord. Det tycker jag inte längre. Jag är i början på ett slut som kommer ersättas av någonting nytt och oavsett om våren är likgiltig till mina önskningar säger jag det jag brukar tänka:

Nu får tiden gå fort!


RSS 2.0